Halling-Overgaard, Advokatfirma yder rådgivning til erhvervslivet indenfor en række retsområder.

Vi rådgiver på specialistniveau indenfor de retsområder vi beskæftiger os med og har fokus på at levere løsninger og skabe værdi. Vi vedligeholder vores viden gennem løbende efteruddannelse som undervisere og foredragsholdere og gennem forfattervirksomhed.

Læs mere om vore kerneområder her:

Ansvar
Vi fører erstatnings-, disciplinær- og straffesager vedrørende ledelses-, revisor-, advokat- og pengeinstitut-ansvar. Herudover gennemfører vi advokatundersøgelser, afgiver juridiske responsa og underviser inden for kompetenceområderne.

Læs mere

Proces
Vi har stor erfaring med rådgivning og bistand til klienter inden for proces, herunder især retssager/voldgiftssager og sager for råd og nævn. Vi bistår desuden revisorer med at føre sager for Revisornævnet.

Læs mere

Rådgivning
Vi yder selskabs- og skatteretlig rådgivning i forbindelse med omstrukturering af virksomheder, herunder virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning, fusion samt køb og salg af kapitalandele, ejeraftaler, generationsskifter mv.

Læs mere