Søren Halling-Overgaard

Søren Halling-Overgaard
  Søren Halling-Overgaard

  Partner

  Søren Halling-Overgaard

  Partner | Advokat (H) | Lic. jur.| LL.M.

  T: 27 12 02 64
  E: sho@hshlaw.dk

  Om Søren

  (English summary below)

  Baggrund
  • Cand. Jur., Århus Universitet, 1985
  • LL.M., Duke University Law School, N.C., USA, 1988
  • Lic. jur., Århus Universitet 1989
  • Advokatbestalling, 1990
  • Kursusunderviser for bl.a. advokater, revisorer og pengeinstitutter indenfor kernekompetenceområderne
  • Tidl. ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Juridisk Institut, inden for kernekompetenceområderne.

   

  Kompetencer
  • Professionsansvar
  • Revisorers, advokaters, pengeinstitutters og ejendomsformidleres erstatnings- og disciplinæransvar
  • Ledelsesansvar
  • Bistand i forbindelse med sager vedrørende økonomisk kriminalitet
  • Kapitalselskaber, Fonde, Foreninger
  • Skatteret
  • Omstrukturering, generationsskifte, skatteproces
  • Proces
  • Retssager, voldgift, disciplinærnævn og mediation
  • Fungerer som voldgiftsdommer.

   

  Medlemsskaber
  • Det Danske Advokatsamfund
  • Danske Advokater
  • International Bar Association (IBA),
  • IBA Negligence and Damages Commitee
  • IBA Professional Ethics Committee
  • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF)
  • Det Danske Selskab for Forsikringsret (AIDA)

   

  Udgivelser
  • Advokaters erstatningsansvar, 3. udgave, 2011, DJØF Forlag
  • Revisors erstatnings- og disciplinæransvar, 4 udgave, 2014, DJØF Forlag
  • Generationsskifte – det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 2013, Djøfs Forlag (i samarbejde med advokat Birgitte Sølvkær Olesen)
  • Ejendomsformidlerens og ejendomsmæglerens erstatningsansvar, 2005, DJØF Forlag (i samarbejde med advokat Rasmus Mehl)
  • Har endvidere – indenfor kerneområderne – skrevet en række artikler til fagtidsskrifter.

  Background

  • Master of law, Aarhus University (Denmark), 1985
  • LL.M., Duke University Law School, N.C., USA, 1988
  • Ph.D., Aarhus University, 1989
  • Practising lawyer from 1990.
  • Gives lectures to lawyers, accountants, and financial institutions on topics within his core competences
  • Former assistant professor, Aarhus University, within his core competences.

   

  Competences

  • Professional liability
  • Accountants’, lawyers, financial institutions’, and real estate brokers’ tort and disciplinary liability
  • Board and management liability
  • Assistance in connection with cases concerning economic criminality
  • Capital companies, foundations, associations
  • Tax law
  • Restructuring, generational shift, tax procedure
  • Litigation, arbitral cases, disciplinary boards, mediation
  • Acts as arbitrator.

   

  Memberships

  • Danish Advocates’ Association
  • Danish Lawyers
  • International Bar Association (IBA)
  • IBA Negligence and Damages Commitee
  • IBA Professional Ethics Committee
  • Danish Association For Tort And Insurance Law
  • Danish Association for Insurance Law

   

  Scholarly Publications

  • Advokaters erstatningsansvar, 3. udgave, 2011, DJØF Forlag Advocates’ (Tort Liability – scholarly book)
  • Revisors erstatnings- og disciplinæransvar, 4 udgave, 2014, DJØF Forlag (Accountants’ Tort)
  • Law and Disciplinary Liability (scholarly book)
  • Generationsskifte – det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering, 4. udgave, 2013, Djøfs Forlag i samarbejde med advokat Birgitte Sølvkær Olesen (Generational Shift – Tax Law concerning Generational Shift And Restructuring – scholarly book, co-author: advocate, partner Birgitte Sølvkær Olesen).
  • Ejendomsformidlerens og ejendomsmæglerens erstatningsansvar, 2005, DJØF Forlag i samarbejde med advokat Rasmus Mehl (Real Estate Brokers’ Tort Liability – – scholarly book).
  • Furthermore, within his core competences, numerous scholarly articles for professional gazettes.