Selskabs- og skatteretlig rådgivning

Vi yder selskabs- og skatteretlig rådgivning i forbindelse med omstrukturering af virksomheder, herunder virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning, fusion samt køb og salg af kapitalandele, ejeraftaler, generationsskifter mv.

Vi afholder endvidere kurser inden for selskabs- og skatteret, herunder særligt vedrørende det selskabs- og skatteretlige grundlag i forbindelse med omstrukturering og generationsskifte. Inden for de pågældende områder har vi desuden skrevet såvel bøger som en række artikler.