Advokater med klare specialer

Ansvar
Vi fører erstatnings-, disciplinær- og straffesager vedrørende ledelses-, revisor-, advokat- og pengeinstitut-ansvar. Herudover gennemfører vi advokatundersøgelser, afgiver juridiske responsa og underviser inden for kompetenceområderne.

Læs mere

Proces
Vi har stor erfaring med rådgivning og bistand til klienter inden for proces, herunder især retssager/voldgiftssager og sager for råd og nævn. Vi bistår desuden revisorer med at føre sager for Revisornævnet.

Læs mere

Rådgivning
Vi yder selskabs- og skatteretlig rådgivning i forbindelse med omstrukturering af virksomheder, herunder virksomhedsomdannelse, aktieombytning, spaltning, fusion samt køb og salg af kapitalandele, ejeraftaler, generationsskifter mv.

Læs mere