Birgitte Sølvkær Olesen
  Birgitte Sølvkær Olesen

  Partner

  Birgitte Sølvkær Olesen

  Partner | Advokat (H)

  T: 27 12 02 66
  E: bso@halling-overgaard.dk

  Om Birgitte
  Baggrund
  • Cand. jur.: 1995
  • Advokatbestalling: 1998
  • Partner hos Halling-Overgaard, Advokatfirma (tidligere Flink, Halling-Overgaard & Partnere) siden 1998
  • Møderet for Højesteret: 2006
  • Medlem af Advokatrådet siden 2021
   • Næstformand 2023
   • Medlem af strukturudvalget
   • Medlem af udvalget om virksomhedsansatte advokaters vilkår
   • Medlem af skatteudvalget
  • Medlem af Procesbevillingsnævnet siden 1. januar 2024
  • Underviser i emner inden for sine kernekompetencer på kurser for revisorer og advokater.
  • Har undervist som ekstern lektor ved Aarhus Universitet i generationsskifteret
  Kompetencer
  • Procesret
   Førelse af civile retssager, herunder sager om erstatningsansvar/professionsansvar.
  • Skatteret
   Førelse af skattesager, momssager og skattestraffesager.
  • Generationsskifte og omstrukturering
   Overdragelse af personligt ejede virksomheder og selskaber.
  • Omstrukturering af selskaber, herunder aktieombytninger, omdannelser, spaltninger og fusioner

  Blandt de sager, jeg gennem den seneste årsrække har bistået/bistår klienter med, kan nævnes Roskilde Bank-sagen, OW-Bunker-sagen, EBH-Bank-komplekset og Tønder Bank-sagen.

  Medlemsskaber
  • Det Danske Advokatsamfund
  • Danske Advokater
  • Aarhus Advokatforening, bestyrelsesmedlem
  Udgivelser
  • Generationsskifte og omstrukturering – det skatteretlige grundlag, 7. udgave, DJØF’s Forlag 2023.
  • Skatterådgiverens erstatningsansvar, udgave, Karnov, 2023 (i samarbejde med Søren Halling-Overgaard).
  • Forfatter til adskillige artikler på det skatte- og selskabsretlige område.