Birgitte Sølvkær Olesen
  Birgitte Sølvkær Olesen

  Partner

  Birgitte Sølvkær Olesen

  Partner | Advokat (H)

  T: 27 12 02 66
  E: bso@halling-overgaard.dk

  Om Birgitte
  Baggrund
  • Cand. jur.: 1995
  • Advokatbestalling: 1998
  • Partner hos Halling-Overgaard, Advokatfirma (tidligere Flink, Halling-Overgaard & Partnere) siden 1998
  • Møderet for Højesteret: 2006
  • Medlem af Advokatrådet, 2021
   • Medlem af procesretsudvalget
   • Medlem af responsumudvalget
   • Medlem af skatteudvalget 
  • Underviser i emner inden for sine kernekompetencer på kurser for revisorer og advokater.
  • Har undervist som ekstern lektor ved Aarhus Universitet i generationsskifteret
  Kompetencer
  • Procesret
   Førelse af civile retssager, herunder sager om erstatningsansvar/professionsansvar.
  • Skatteret
   Førelse af skattesager, momssager og skattestraffesager.
  • Generationsskifte og omstrukturering
   Overdragelse af personligt ejede virksomheder og selskaber.
  • Omstrukturering af selskaber, herunder aktieombytninger, omdannelser, spaltninger og fusioner
  • Familie- og arveret
   Oprettelse af testamenter, navnlig i forbindelse med generationsskifter. Andre familieretlige emner med tilknytning til erhvervsvirksomheder.
  • Behandling af dødsboer
  Medlemsskaber
  • Det Danske Advokatsamfund
  • Danske Advokater
  • Aarhus Advokatforening, bestyrelsesmedlem
  Udgivelser
  • Forfatter til bogen: ”Generationsskifte – det skatteretlige grundlag i forbindelse med generationsskifte og omstrukturering”
  • Forfatter til adskillige artikler på det skatte- og selskabsretlige område.