Ledelses-, revisor-, advokat- og pengeinstitutansvar

Vi fører erstatnings-, disciplinær- og straffesager vedrørende ledelses-, revisor-, advokat- og pengeinstitutansvar. Herudover gennemfører vi advokatundersøgelser, afgiver juridiske responsa og underviser såvel på kurser for revisorer, advokater og pengeinstitutter samt på Aarhus Universitet.

Vores indgående viden og kendskab til selskabsret, skatteretlig omstrukturering og den finansielle sektors regulering giver os de nødvendige forudsætninger for kvalificeret at forholde os til de problemstillinger, der typisk opstår i forbindelse med retssager indenfor netop ledelses-, revisor-, advokat- og pengeinstitutansvar.

Blandt de sager, vi gennem den seneste årsrække har bistået/bistår klienter med, kan nævnes Roskilde Bank-sagen, OW-Bunker-sagen, EBH-Bank-komplekset, Tønder Bank-sagen og Tvind-sagen. Derudover har vi skrevet en række bøger og artikler indenfor kompetenceområderne.