Procesrådgivning og -bistand

Vi har stor erfaring med rådgivning og bistand til klienter inden for proces, herunder især retssager/voldgiftssager og sager for råd og nævn. Vi bistår desuden revisorer med at føre sager for Revisornævnet.

Vi har gennem årene oparbejdet en betydelig erfaring indenfor området, revisors disciplinær- og erstatningsansvar. Tilsvarende har vi ført en række skattesager såvel for landsskatteretten som ved domstolene.

Vi har i sagprocessen til stadighed fokus på den for klienten mest optimale løsning, herunder hvorvidt dette eventuelt kan opnås ved en forligsmæssig løsning, eksempelvis gennem mediation eller på andet forligsmæssigt grundlag.